Preview Mode Links will not work in preview mode

Gnukkehjørnet

Dec 6, 2019

Tommy och Håkan prater (igjen) om skinn og litt rundt det. Kællt!


Nov 27, 2019

I dagens episode tar TÅMI og HÅKAN en kjapp innføring i riktig prosess for fylling av steinsprut, samt påføring av coating med airbrush! 


Nov 20, 2019

I dag er det en liten prat om interiør og hvordan det skal behandles!


Oct 31, 2019

Nå er det / blir det kaldt uansett om du vil eller ikke. Er du klar? Det er ikke vi!


Oct 24, 2019

Det er en stund siden sist, så vi er litt i ørska... Men det kommer seg! GNUKKETIIIID!