Preview Mode Links will not work in preview mode

Gnukkehjørnet


Sep 21, 2018

Her tar vi for oss poleringsmaskiner, litt om puter og poleringspasta, og litt rundt HMS. Ikke HMS Titanic, men det begrepet som "går på helsa løs"!