Preview Mode Links will not work in preview mode

Gnukkehjørnet


Aug 5, 2019

Etter en relativt hektisk sommer (som fortsatt er gjeldende), så har vi endelig funnet tid til å spille inn en episode. Litt generell pisspreik og noen lytterspørsmål er nøkkelordene! 

 

Enjåi!