Preview Mode Links will not work in preview mode

Gnukkehjørnet


Oct 31, 2019

Nå er det / blir det kaldt uansett om du vil eller ikke. Er du klar? Det er ikke vi!