Preview Mode Links will not work in preview mode

Gnukkehjørnet


Nov 27, 2019

I dagens episode tar TÅMI og HÅKAN en kjapp innføring i riktig prosess for fylling av steinsprut, samt påføring av coating med airbrush!