Preview Mode Links will not work in preview mode

Gnukkehjørnet


Dec 30, 2019

Hva passer vel bedre enn å runde av 2019 med en episode av Gnukkehjørnet? Vi lover selvfølgelig på tynt grunnlag å være flinkere til ukentlige episoder i 2020!