Preview Mode Links will not work in preview mode

Gnukkehjørnet


May 26, 2020

I denne episoden tar vi et oppgjør med egne holdninger ovenfor elbiler og elbileiere, samt vi tar en gjennomgang av maskeringstape og betydningen det har for deg!