Preview Mode Links will not work in preview mode

Gnukkehjørnet


Aug 19, 2020

Et ganske spesifikt tema på dagens episode, altså. I tillegg går vi innom avsluttende bruk og lagring av HT.