Preview Mode Links will not work in preview mode

Gnukkehjørnet


Nov 4, 2020

Vi drodler litt rundt disse to produktkategoriene. Er grafencoatinger og self healing coatinger så bra som det høres ut? Eller er det litt hypet opp?