Preview Mode Links will not work in preview mode

Gnukkehjørnet


Dec 11, 2020

Ja hva med hjula? Eller jula? Ja, nei samma det! Vi snakker om gnikking av hjul!