Preview Mode Links will not work in preview mode

Gnukkehjørnet


Feb 24, 2021

Hva er greia med hurtigtester vs vanlige coronatester? Hvordan går du frem for å krisevaske bilen - og hva er egentlig en krisevask?