Preview Mode Links will not work in preview mode

Gnukkehjørnet

Jul 3, 2019

I lys av Tommy sin nye tilværelse som superkjendis her på denne jord - kunstpause - så ble han invitert (ja, jeg skriver om meg selv i 3. person) til Nordpodden. Nordpodden er podcasten til August Nord, eier av CG Nord Media. Vi prater om såpe, raketter, løst og fast! ENJÅI!