Preview Mode Links will not work in preview mode

Gnukkehjørnet

Nov 27, 2019

I dagens episode tar TÅMI og HÅKAN en kjapp innføring i riktig prosess for fylling av steinsprut, samt påføring av coating med airbrush! 


Nov 20, 2019

I dag er det en liten prat om interiør og hvordan det skal behandles!