Preview Mode Links will not work in preview mode

Gnukkehjørnet

Jan 24, 2022

Stort sett off topic... Men litt prat om alubåt!