Preview Mode Links will not work in preview mode

Gnukkehjørnet


Aug 16, 2018

Vi tar en god gjennomgang av de forskjellige måtene å vaske bilen på, hvilke forurensninger du kan finne på lakken og hvordan dette skal håndteres. Vi går også litt innom våre erfaring med drift av butikk/nettbutikk, og litt rundt bilpleiemarkedet.