Preview Mode Links will not work in preview mode

Gnukkehjørnet


Oct 6, 2020

Endelig tilbake! Høstferien er over, og vi klinker til. Har du en leasingbil, eller vurderer å skaffe deg en? Da kan det hende du har nytte av å høre på dagens episode!