Preview Mode Links will not work in preview mode

Gnukkehjørnet


May 12, 2021

Jordfeil, avskaling av tann, tåkete glass og waterspots er blant temaene vi prater på i dagens episode!