Preview Mode Links will not work in preview mode

Gnukkehjørnet

Nov 23, 2018

Ca. tidslinje:

10:00 - matt lakk
16:30 - folie og beskyttelse
25:00 - off topic og nettbutikk resten av episoden!
 


Nov 7, 2018

Ca. tider for innhold:
10:00 - plexiglass
15:00 - polering av chrome
20:00 - fjerning av vannmerker på lakk
25:00 - shadowlister på BMW
26:00 - fjerning av ripper i piano lakk
37:00 - Håkon går mer i dybden på coatinger