Preview Mode Links will not work in preview mode

Gnukkehjørnet


Aug 11, 2018

Vi sparker avgårde første episode med en prat rundt mikrofiberkluter, vask av disse, vask av pads og generell gnukkeprat.