Preview Mode Links will not work in preview mode

Gnukkehjørnet


Aug 9, 2021

Ny episode - en god kombinasjon av skitprat og poleringsprat. Det er nok mest av førstnevnte. Enjoy!