Preview Mode Links will not work in preview mode

Gnukkehjørnet


Feb 4, 2021

Dagens episode handler om *trommevirvel* bøttesåper og andre finurlige lignende produkter! Vi snakker om såper med og uten voks, og drodler litt om forskjellen mellom diverse produkter for håndvask!