Preview Mode Links will not work in preview mode

Gnukkehjørnet


Apr 14, 2021

Rovviltets Røst, ulv i Skjerberg, polering og coating av trange plasser, båtpleie, og prising av jobber med og uten coating er av dagens temaer! Enjoy!